Νομός Λακωνίας - Παρόχθια δάση στην κοιλάδα του Ευρώτα
polygon
Κάντε κλικ στις σημειωμένες με πράσινο χρώμα περιοχές για να μεταβείτε σε λεπτομερέστερο χάρτη
Πηγή υποβάθρου: ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/Ομάδα Περιβάλλοντος

Απρίλιος 2008