Νομός Λακωνίας - Παρόχθια δάση στην κοιλάδα του Ευρώτα

Σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνονται επτά ζώνες παροχθίων δασών του Ευρώτα και τρεις περιοχές δασών στο ορεινό τμήμα (αν. Ταΰγετος) της λεκάνης απορροής του ποταμού. Διατίθεται φωτογραφικό υλικό με εντοπισμό σε αντίστοιχους χάρτες.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς "Πρωτόκολο για ταχεία εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των Παροχθίων Ζωνών στον Ποταμό Ευρώτα" (Νοέμβριος 2007).

Η λήψη των φωτωγραφιών στα μονοπάτια του ανατολικού Ταΰγέτου (διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4 και τοπικό δίκτυο μονοπατιών) έγινε δυνατή χάρη στη συνεργασία και τη φιλοξενία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΟΣ) Σπάρτης τον οποίο και ευχαριστούμε.

Κάντε κλικ στην εικόνα για συνέχεια